Management teamsBesturen van verenigingen en stichtingen Teamleiders

Management teams

Upstream Consulting krijgt regelmatig vragen over het begeleiden van de toplaag van een organisatie: de directie- en management teams. Dit zijn bijzondere teams die niet zijn te vergelijken met een gewoon team. De top van de organisatie is namelijk eindverantwoordelijk voor het falen of het succes van de organisatie. Het team heeft een direct mandaat om beslissingen te nemen en uit te voeren. Dat geeft veel macht en grote verantwoordelijkheid om de juiste beslissingen te nemen.

In onze maatwerkprogramma’s brengen wij de knelpunten in leiderschap in kaart. Soms is het een gebrek aan leiderschap en regie, waardoor er geen richting is en er ontevredenheid ontstaat over de leider. Andere keren is het juist een overdaad aan leiderschap, waardoor de unieke talenten van anderen overschaduwd worden door de dominantie van de sterkste in de groep. Deze uitersten zijn allebei ongewenst en een interventie is noodzakelijk.

Wat wij doen is het analyseren van de onderlinge verhoudingen en de boven- en onderstroom van die verhoudingen. Dus zichtbaar en bespreekbaar maken wat onzichtbaar is. We maken hierbij ook gebruik van betrouwbare instrumenten als MBTI, Performabilty Scan en de Belbin teamrollen.


Vooraf valt niet te zeggen wat de beste vorm van leiderschap is binnen een management team. De kracht van het team wordt immers bepaald door een optelsom van alle talenten en de interactie tussen die talenten. Ook speelt de omgeving en de situatie waarin de organisatie zich bevindt een essentiële rol. Een organisatie in crisis vereist sterk en eenduidig leiderschap met strakke besluitvorming. Een consoliderende organisatie moet zich juist richten op groei en consensus building tussen de teamleden. De omstandigheden zijn bepalend voor wat de organisatie nodig heeft. In onze analyse houden wij altijd rekening met deze factoren.

Wilt u meer weten over leiderschap? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs via 020 – 528 7322 of stuur een e-mail.