Management teamsBesturen van verenigingen en stichtingen Teamleiders

Besturen van verenigingen en stichtingen

Veel organisaties in de non-profit sector worden aangestuurd door een bestuur, waarin het bestuur leiding geeft aan de organisatie via een benoemde directeur. Dit is een gouden formule als er tussen het bestuursteam en de top van de uitvoerende organisatie een goede taakverdeling is en men het eens is over de te volgen strategie. Ook is een goede machtsbalans tussen bestuur en directie van belang, met wederzijds respect voor elkaars expertise en inzet. Maar het is tegelijkertijd ook een recept voor mislukking, omdat bestuurders soms op basis van vrijwilligheid zijn aangesteld en naast hun bestuurswerkzaamheden ook nog andere professionele verplichtingen hebben. Als de organisatie onder druk staat, bijvoorbeeld door veranderingen in de omgeving, kunnen spanningen ontstaan tussen bestuur en directie. Er ontstaat dan al snel besluiteloosheid en de organisatie raakt op drift.

Wij helpen besturen en directies van stichtingen en verenigingen bij het maken van de juiste keuzes en het op de juiste wijze aansturen van de organisatie. Overigens vinden wij dat een conflict of spanning in de samenwerking helemaal geen probleem hoeft te zijn. Organisaties die conflicten doorstaan en ze aangaan, komen hier meestal sterker uit dan organisaties waar potentiële conflicten in de kiem worden gesmoord.


Upstream Consulting helpt bij het gezond maken van uw bestuur. Instrumenten die we hierbij hanteren zijn agenda- en besluitvormingsanalyse, het observeren tijdens vergaderingen en interveniëren in onderlinge verhoudingen. We analyseren de verschillende taken en rollen en checken of er voldoende expertise binnen het bestuur is om goed te kunnen besturen. Onze aanpak staat garant voor het bij elkaar brengen van medewerkers en het zichtbaar maken van de onderstroom in de onderlinge betrekkingen. Ook ondersteunen we als procesbegeleider bij het uitstippelen van nieuwe strategieën en het implementeren van veranderingen in de organisatie, die noodzakelijk zijn voor de gewijzigde strategie. De begeleiding van besturen vraagt professionaliteit, vertrouwen en discretie. De code voor goed bestuur voor goede doelen van de Commissie Wijffels is hierbij een belangrijk uitgangspunt.

Wilt u meer weten over leiderschap? Neem vandaag nog contact op met één van onze adviseurs via 020 – 528 7322 of stuur een e-mail.