Matthijs Visser
Dennis BoutkanJouko van der MastBen Kuipers Wilma Roelfsema       Matthijs Visser

Matthijs Visser

Drs. Matthijs Visser wordt regelmatig ingeschakeld bij projecten van Upstream Consulting.

Ervaring Matthijs heeft veel ervaring in het hoger onderwijs. Als docent op het gebied van HRM, psychologie en Arbeid & Gezondheid en als coach heeft hij zich jarenlang beziggehouden met de ontwikkeling van professionals. Bij het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) heeft hij diverse opleidingen ontwikkeld waaronder postgraduate masters. Deze opleidingen richten zich op de uitbreiding van kennis en vaardigheden, benodigd voor vergroting van inzetbaarheid in een vaak snel veranderende beroepspraktijk. Daarnaast heeft hij gewerkt als intern en extern beleidsadviseur en in die rollen bijgedragen aan de vorming van organisatiebeleid rond onder andere loopbaanontwikkeling. Matthijs is verantwoordelijk voor ons onderzoeksproject 'Duurzame inzetbaarheid en loopbaan mobiliteit bij wetenschappelijk personeel'. Een samenvatting van het onderzoek vind je hier

Opleiding Matthijs is Arbeids- en Organisatiepsycholoog met een sterk interdisciplinaire inslag.

Kenmerkend Matthijs' brede expertise op het gebied van arbeid en organisatie zet hij bij Upstream Consulting in voor projecten rond duurzame inzetbaarheid, mobiliteit en organisatieverandering. Hij is thuis in zowel de begeleiding van groepen en individuen als in complexe organisatie- en beleidsvraagstukken. In zijn werkwijze vormen verschillende professionele rollen en disciplines en hun samengaan en samenwerking in organisaties het uitgangspunt.

E: info@upstreamconsulting.nl