'Versterk duurzame inzetbaarheid en mobiliteit wetenschappelijk personeel'

Door beperkte doorstroommogelijkheden binnen de universiteit moeten steeds meer universitair medewerkers hun loopbaan buiten de universiteit voortzetten. Recentelijk hebben wij een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar de wijze waarop universiteiten hun medewerkers hierbij ondersteunen. Naar voren komt dat deze ondersteuning niet goed aansluit op de behoeften van wetenschappers. Upstream Consulting heeft een methode ontwikkeld voor de versterking van de loopbaanmobiliteit en duurzame inzetbaarheid van universitair wetenschappelijk personeel. .

Kernelement van de methode is het faciliteren en stimuleren van contacten tussen universiteiten en externe organisaties. Een goede oriëntatie op de arbeidsmarkt buiten de universiteit vormt voor wetenschappers een essentiële voorbereiding op een loopbaanstap naar een niet-universitaire organisatie. Een oriëntatie kan verschillende vormen hebben. Te denken valt aan bedrijfsbezoeken, maar ook aan professionele uitwisselingen, detacheringen, en senior-stages. Upstream Consulting kan jouw organisatie helpen bij het tot stand brengen en versterken van contacten met organisaties binnen en buiten uw regio. Zo beschikken wij over een uitgebreid netwerk van uiteenlopende soorten profit- en non non-profitorganisaties. Dit wordt voor opdrachtgevers ingezet voor het tot stand brengen en begeleiden van intersectorale contacten voor loopbaanmobiliteit. Daarnaast werken wij samen met partners die zich bezighouden met loopbaanontwikkeling voor wetenschappelijk personeel van universiteiten, zoals het Promovendi Netwerk Nederland (PNN).

 

Onze methode is ontwikkeld op basis van de jarenlange ervaring van onze adviseurs op het terrein van loopbaanmobiliteit en duurzame inzetbaarheid. Daarnaast heeft Upstream Consulting recentelijk een grootschalig onderzoek uitgevoerd bij negen Nederlandse universiteiten*. Dit onderzoek richtte zich op promovendi, postdocs en Universitair Docenten van de faculteiten Sociale Wetenschappen en Geesteswetenschappen. Centraal stond de vraag in hoeverre het mobiliteitsbeleid van de onderzochte universiteiten medewerkers voldoende in staat stelt zich voor te bereiden op een volgende loopbaanstap. Uit de resultaten blijkt dat medewerkers vooral behoefte hebben aan concrete contacten met organisaties als voorbereiding op een loopbaanstap buiten de universiteit. In dergelijke ondersteuning voorziet het aanbod van de onderzochte faculteiten nauwelijks. Een samenvatting van alle resultaten van het onderzoek vind je hier.

 

Upstream Consulting beschikt over een grote database met onderzoeksresultaten voor afzonderlijke universiteiten, faculteiten, categorieën medewerkers etc. Indien je interesse hebt in specifieke onderzoeksgegevens, neem dan contact op met Matthijs Visser via info@upstreamconsulting.nl of bel op (+31) 020-528 73 22

 

*Radboud Universiteit Nijmegen, Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam, Universiteit Leiden, Erasmus Universiteit Rotterdam, Rijksuniversiteit Groningen, Tilburg University en Universiteit Maastricht

 

.